ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 25 ธ.ค.60 หมดอายุข่าว 25 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แจ้งวันปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์ของบัณฑิตวิทยาลัยเนื่องจากปิดภาคเรียน คือ วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 30 - 31 มกราคม 2560 และวันเสาร-อาทิตย์ที่ 6 - 7 มกราคม 2561 ส่วนวันจันทร์ - ศุกร์เปิดให้บริการตามปกติ ยกเว้นวันหยุดปีใหม่ (1 - 2 มกราคม 2561)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
แจ้งวันปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์ของบัณฑิตวิทยาลัย วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 30 - 31 มกราคม 2560 และวันเสาร-อาทิตย์ที่ 6 - 7 มกราคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยปิดให้บริการ เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียน โดยจะเปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์อีกครั้งในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2/2560 ของนิสิตภาคพิเศษ ส่วนวันจันทร์ - ศุกร์เปิดให้บริการตามปกติ ยกเว้นวันหยุดปีใหม่ (1 - 2 มกราคม 2561)

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655