ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
วันที่ประกาศ :: 11 ก.พ.61 หมดอายุข่าว 28 ก.พ.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" วันศุกร์ทื่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" วันศุกร์ทื่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียน online ได้ที่ http://conference.nida.ac.th

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655