ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
วันที่ประกาศ :: 11 ก.พ.61 หมดอายุข่าว 28 ก.พ.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 "ราชภัฏวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน" ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 "ราชภัฏวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน" ผู้สนใจสามารถลงละเบียนออนไลน์ได้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และดูรายละเอียดได้ที่ www.graduate.ubru.ac.th/spo

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655