ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
วันที่ประกาศ :: 11 ก.พ.61 หมดอายุข่าว 28 ก.พ.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ "การสร้างองค์ความรู้จากการวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่น" ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ "การสร้างองค์ความรู้จากการวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่น" ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http : research.rru.ac.th

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655