ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
วันที่ประกาศ :: 11 ก.พ.61 หมดอายุข่าว 28 ก.พ.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดประขุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและศูนย์์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดประขุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและศูนย์์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร online หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://grad.pnru.ac.th

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655