ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
วันที่ประกาศ :: 11 ก.พ.61 หมดอายุข่าว 31 มี.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสกอ. และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง จัดงาน "ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12" ภายใต้หัวข้อ "สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2561
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสกอ. และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง จัดงาน "ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12" ภายใต้หัวข้อ "สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2561

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655