ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
วันที่ประกาศ :: 18 ก.พ.61 หมดอายุข่าว 28 ก.พ.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ้http://fit.rmuti.ac.th/rskc//2018

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655