ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
วันที่ประกาศ :: 18 ก.พ.61 หมดอายุข่าว 28 ก.พ.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2561 ภายใต้หัวข้อ Public Administration in and Era of Change and Transformation ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2561 ภายใต้หัวข้อ Public Administration in and Era of Change and Transformation ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-727-3871

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655