ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
วันที่ประกาศ :: 18 ก.พ.61 หมดอายุข่าว 28 ก.พ.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 "งานวิชาการรับใช้สังคม" วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 "งานวิชาการรับใช้สังคม" วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://hcuconf.hcu.ac.th

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655