ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 19 ก.พ.61 หมดอายุข่าว 18 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ประจำภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ภาคเรียนท

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655