ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
วันที่ประกาศ :: 3 เม.ย.61 หมดอายุข่าว 30 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสน์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติทางการจัดการ ครั้งที่ 1 The 1ST National Conference on Management: NCOM 2018 "การจัดการความท้าทายในยุค 4.0" (Challenge Management: Bridging to 4.0 Transformation) วันที่ 29-30 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสน์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์..จัดการประชุมวิชาการระดับชาติทางการจัดการ ครั้งที่ 1 The 1ST National Conference on Management: NCOM 2018 "การจัดการความท้าทายในยุค 4.0" (Challenge Management: Bridging to 4.0 Transformation) วันที่ 29-30 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.huso.tsu.ac.th/ncom2018/

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655