ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 11 เม.ย.61 หมดอายุข่าว 30 เม.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศถึงนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากในวันที่ 12-16 เมษายน 2561 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ บัณฑิตวิทยาลัยขอหยุดให้บริการทั้งวันธรรมดาและเสาร์ - อาทิตย์ โดยนิสิตสามารถติดต่ออีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561 ค่ะ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655