ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 14 มิ.ย.61 หมดอายุข่าว 14 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ "การบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558" ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดดังแนบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ "การบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558" ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดดังแนบ
โครงการและกำหนดการสัมมนาฯ แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาฯ แผ่นประชาสัมพันธ์โครงการ

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655