ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 27 มิ.ย.61 หมดอายุข่าว 27 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัครใหม่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
รับสมัครใหม่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561  สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ภารกิจรับนิสิต website : http://admission.tsu.ac.th
 
สมัครเรียนป.เอก การพัฒนาที่ยั่งยืน สมัครเรียนป.เอก ครั้งที่ 3 สมัครเรียนป.โท ฟิสิกส์ สมัครเรียนป.โท ครั้งที่ 3

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655