ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 27 มิ.ย.61 หมดอายุข่าว 27 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดสัมมนา "การบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558" ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เป็น ห้อง IT สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษาแจ้งรายชื่อที่บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมโครงการในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดสัมมนา "การบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558" ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เป็น ห้อง IT สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655