ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 5 ก.ค.61 หมดอายุข่าว 29 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ประจำ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ภาคเรียนฤ

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655