ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 8 ส.ค.61 หมดอายุข่าว 8 ส.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศาสตราจารย์ ดร. ครองชัย หัตถา อาจารย์ประจำสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบ "คนดีศรีปักษ์ใต้" ประจำปี 2561 คนดีที่พึงประสงค์บุคคลต้นแบบตัวอย่างที่ทรงคุณค่าของคนใต้ เกียรติคุณสาขา การศึกษาดีเด่น
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
ศาสตราจารย์ ดร. ครองชัย  หัตถา อาจารย์ประจำสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบ "คนดีศรีปักษ์ใต้" ประจำปี 2561 คนดีที่พึงประสงค์บุคคลต้นแบบตัวอย่างที่ทรงคุณค่าของคนใต้ เกียรติคุณสาขา การศึกษาดีเด่น ในโครงการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมในระดับภาค งานประกาศเกียรติคุณ ยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบบุคคลที่ยอมรับของจังหวัดและสังคม โดยมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย และสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร
ภาพรับเกียรติบัตร

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655