ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 17 ก.ย.61 หมดอายุข่าว 14 ต.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655