ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
วันที่ประกาศ :: 18 ก.ย.61 หมดอายุข่าว 30 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ "The 4th Asia Color Association Conference 2018" ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ "The 4th Asia Color Association Conference 2018" ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aca2018.mutt.ac.th

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655