ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
วันที่ประกาศ :: 20 ก.ย.61 หมดอายุข่าว 30 ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย จัดให้มีการประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง "กระบวนทัศน์การขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาวะของประชาชนอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21" ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
    สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย จัดให้มีการประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง "กระบวนทัศน์การขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาวะของประชาชนอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21" ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย
   
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tahper.com

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655