ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
วันที่ประกาศ :: 20 ก.ย.61 หมดอายุข่าว 30 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) กำหนดจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) กำหนดจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่  47 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด  
     
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://ngrc.rmu.ac.th

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655