ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
วันที่ประกาศ :: 5 พ.ย.61 หมดอายุข่าว 30 พ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 เรื่อง "การบูรณาการสหวิทยาการกับอิสลามานุวัตรสู่การสร้างสันติภาพและสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน" ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
     มหาวิทยาลัยฟาฏอนี กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 เรื่อง "การบูรณาการสหวิทยาการกับอิสลามานุวัตรสู่การสร้างสันติภาพและสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน" ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
     ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
 ้http://sites.google.com/view/conference-ftu

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655