ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
วันที่ประกาศ :: 2 ธ.ค.61 หมดอายุข่าว 29 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ "The Multidisciplinary Edge in the Disruptive World วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ "The Multidisciplinary Edge in the Disruptive World วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
       ผู้สนใจสามารถร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่
www.ICADA2019.nida.ac.th

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655