กระดานสนทนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 Username : Password : สมัครสมาชิก  

 
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 1 ถึงข้อมูลที่ 30 | จากทั้งหมด 323 รายการ | หน้าที่ 1

 หัวข้อ อ่าน โดย เมื่อวันที่
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ...  1268  staff 18 ธ.ค.61
สอบถามการอนุมัติจบ ...  124  582995017 11 ธ.ค.61
สอบถามการตรวจเล่ม ...  122  ณัฐวุฒิ 7 ธ.ค.61
รบกวนสอบถามการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ค่ะ ...  127  561998002 5 ธ.ค.61
รบกวนสอบถามการตรวจรูปแบบเล่มวิทยานิพนธ์ ...  134  ปาณิสรา 4 ธ.ค.61
สอบถามการขอรับเล่มจบ ...  206  Mawadee 16 ต.ค.61
สอบถามการตรวจเล่มวิทยานิพนธ์ ...  252  ณัฐวุฒิ 24 ก.ย.61
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ...  7245  staff 21 ส.ค.61
สอบถามการตรวจเล่มวิทยานิพนธ์ ...  338  Mathavee 30 มิ.ย.61
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ...  8914  warunee 2 มิ.ย.61
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียน 2 ปีการศีกษา 2560 ...  16834  staff 15 ม.ค.61
การขอรับการค้นคว้าอิสระ ...  328  นารีรัตน์ ทองหอม 6 ม.ค.61
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียน 1 ปีการศีกษา 2560 ...  5300  ศศิธร 18 ส.ค.60
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียน 3 ปีการศีกษา 2559 NEW (17-7-60) ...  5391  ศศิธร 17 ก.ค.60
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียน 3 ปีการศีกษา 2559 ...  3496  ศศิธร 29 พ.ค.60
สอบถามการตรวจเล่มวิทยานิพนธ์ ...  476  551997004 20 พ.ค.60
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียน 2 ปีการศีกษา 2559 ...  17048  ศศิธร 23 ธ.ค.59
สอบุถามการตรวจเล่มวิทยานิพนธ์ ...  647  stnicolus 7 ธ.ค.59
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียน1 ปีการศีกษา 2559 ...  5687  ศศิธร 9 ส.ค.59
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศีกษา 2558 ...  5196  ศศิธร 13 ก.ค.59
การขออนุมัตหนังสือที่ส่งไปยังโรงเรียนที่จะเก็ยข้อมูลการวิจัย ...  391  582995017 2 ก.ค.59
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศีกษา 2558 ...  3964  ศศิธร 30 พ.ค.59
สอบถามการแก้ไขงานวิจัย ...  396  Okwang 18 พ.ค.59
สอบถามปริญญานิพนธ์ นางสาวกิติต์ธัญญา ติ้นไล่เดชาวัฒน์ ...  390  kititanya 27 มี.ค.59
รูปแบบการอ้างอิงทั้งในเนื้อหาและในส่วนบรรณานุกรม ...  469  sutthipongr 23 มี.ค.59
มีไฟล์พาเวอร์พ้อยต์ที่อ.สมภพ ได้บรรยายเรื่องการทำวิทยานิพนธ์ มั้ยครับ ...  412  nifaowat 18 มี.ค.59
ขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ...  382  572995029 15 มี.ค.59
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนปลาย ปีการศีกษา 2558 ...  16533  ศศิธร 5 ม.ค.59
กำหนดรายละเอียดในการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (เพิมเติม) สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ...  666  staff 16 ต.ค.58
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนต้น ปีการศีกษา 2558 ...  9770  ศศิธร 7 ส.ค.58
   
   
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000