กระดานสนทนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 Username : Password : สมัครสมาชิก  

 
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 1 ถึงข้อมูลที่ 30 | จากทั้งหมด 323 รายการ | หน้าที่ 1

 หัวข้อ อ่าน โดย เมื่อวันที่
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ...  6982  staff 18 ธ.ค.61
สอบถามการอนุมัติจบ ...  260  582995017 11 ธ.ค.61
สอบถามการตรวจเล่ม ...  216  ณัฐวุฒิ 7 ธ.ค.61
รบกวนสอบถามการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ค่ะ ...  170  561998002 5 ธ.ค.61
รบกวนสอบถามการตรวจรูปแบบเล่มวิทยานิพนธ์ ...  193  ปาณิสรา 4 ธ.ค.61
สอบถามการขอรับเล่มจบ ...  262  Mawadee 16 ต.ค.61
สอบถามการตรวจเล่มวิทยานิพนธ์ ...  288  ณัฐวุฒิ 24 ก.ย.61
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ...  7333  staff 21 ส.ค.61
สอบถามการตรวจเล่มวิทยานิพนธ์ ...  380  Mathavee 30 มิ.ย.61
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ...  9280  warunee 2 มิ.ย.61
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียน 2 ปีการศีกษา 2560 ...  16931  staff 15 ม.ค.61
การขอรับการค้นคว้าอิสระ ...  357  นารีรัตน์ ทองหอม 6 ม.ค.61
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียน 1 ปีการศีกษา 2560 ...  5346  ศศิธร 18 ส.ค.60
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียน 3 ปีการศีกษา 2559 NEW (17-7-60) ...  5466  ศศิธร 17 ก.ค.60
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียน 3 ปีการศีกษา 2559 ...  3527  ศศิธร 29 พ.ค.60
สอบถามการตรวจเล่มวิทยานิพนธ์ ...  507  551997004 20 พ.ค.60
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียน 2 ปีการศีกษา 2559 ...  17096  ศศิธร 23 ธ.ค.59
สอบุถามการตรวจเล่มวิทยานิพนธ์ ...  689  stnicolus 7 ธ.ค.59
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียน1 ปีการศีกษา 2559 ...  5734  ศศิธร 9 ส.ค.59
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศีกษา 2558 ...  5242  ศศิธร 13 ก.ค.59
การขออนุมัตหนังสือที่ส่งไปยังโรงเรียนที่จะเก็ยข้อมูลการวิจัย ...  420  582995017 2 ก.ค.59
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศีกษา 2558 ...  4007  ศศิธร 30 พ.ค.59
สอบถามการแก้ไขงานวิจัย ...  426  Okwang 18 พ.ค.59
สอบถามปริญญานิพนธ์ นางสาวกิติต์ธัญญา ติ้นไล่เดชาวัฒน์ ...  415  kititanya 27 มี.ค.59
รูปแบบการอ้างอิงทั้งในเนื้อหาและในส่วนบรรณานุกรม ...  501  sutthipongr 23 มี.ค.59
มีไฟล์พาเวอร์พ้อยต์ที่อ.สมภพ ได้บรรยายเรื่องการทำวิทยานิพนธ์ มั้ยครับ ...  441  nifaowat 18 มี.ค.59
ขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ...  415  572995029 15 มี.ค.59
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนปลาย ปีการศีกษา 2558 ...  16574  ศศิธร 5 ม.ค.59
กำหนดรายละเอียดในการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (เพิมเติม) สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ...  691  staff 16 ต.ค.58
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนต้น ปีการศีกษา 2558 ...  9808  ศศิธร 7 ส.ค.58
   
   
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000