กระดานสนทนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 Username : Password : สมัครสมาชิก  

 
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 1 ถึงข้อมูลที่ 30 | จากทั้งหมด 319 รายการ | หน้าที่ 1

 หัวข้อ อ่าน โดย เมื่อวันที่
ตรวจรูปแบบ วพ ...  46  571997204 1 พ.ย.61
สอบถามการขอรับเล่มจบ ...  94  Mawadee 16 ต.ค.61
สอบถามการตรวจเล่มวิทยานิพนธ์ ...  155  ณัฐวุฒิ 24 ก.ย.61
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ...  3178  staff 21 ส.ค.61
สอบถามการตรวจเล่มวิทยานิพนธ์ ...  298  Mathavee 30 มิ.ย.61
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ...  8546  warunee 2 มิ.ย.61
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียน 2 ปีการศีกษา 2560 ...  16783  staff 15 ม.ค.61
การขอรับการค้นคว้าอิสระ ...  312  นารีรัตน์ ทองหอม 6 ม.ค.61
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียน 1 ปีการศีกษา 2560 ...  5281  ศศิธร 18 ส.ค.60
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียน 3 ปีการศีกษา 2559 NEW (17-7-60) ...  5363  ศศิธร 17 ก.ค.60
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียน 3 ปีการศีกษา 2559 ...  3467  ศศิธร 29 พ.ค.60
สอบถามการตรวจเล่มวิทยานิพนธ์ ...  455  551997004 20 พ.ค.60
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียน 2 ปีการศีกษา 2559 ...  17015  ศศิธร 23 ธ.ค.59
สอบุถามการตรวจเล่มวิทยานิพนธ์ ...  625  stnicolus 7 ธ.ค.59
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียน1 ปีการศีกษา 2559 ...  5657  ศศิธร 9 ส.ค.59
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศีกษา 2558 ...  5162  ศศิธร 13 ก.ค.59
การขออนุมัตหนังสือที่ส่งไปยังโรงเรียนที่จะเก็ยข้อมูลการวิจัย ...  368  582995017 2 ก.ค.59
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศีกษา 2558 ...  3935  ศศิธร 30 พ.ค.59
สอบถามการแก้ไขงานวิจัย ...  384  Okwang 18 พ.ค.59
สอบถามปริญญานิพนธ์ นางสาวกิติต์ธัญญา ติ้นไล่เดชาวัฒน์ ...  375  kititanya 27 มี.ค.59
รูปแบบการอ้างอิงทั้งในเนื้อหาและในส่วนบรรณานุกรม ...  450  sutthipongr 23 มี.ค.59
มีไฟล์พาเวอร์พ้อยต์ที่อ.สมภพ ได้บรรยายเรื่องการทำวิทยานิพนธ์ มั้ยครับ ...  394  nifaowat 18 มี.ค.59
ขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ...  365  572995029 15 มี.ค.59
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนปลาย ปีการศีกษา 2558 ...  16507  ศศิธร 5 ม.ค.59
กำหนดรายละเอียดในการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (เพิมเติม) สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ...  647  staff 16 ต.ค.58
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนต้น ปีการศีกษา 2558 ...  9746  ศศิธร 7 ส.ค.58
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศีกษา 2557 ...  11249  ศศิธร 3 มิ.ย.58
สอบถามลำดับและการจัดกลุ่มในการตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์ ...  584  531997462 22 พ.ค.58
สอบถามการตรวจเล่มวิทยานิพนธ์ ...  672  siriwan 19 พ.ค.58
สอบถามการตรวจเล่มวิทยานิพนธ์ ...  410  531997420 15 พ.ค.58
   
   
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000