กระดานสนทนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 Username : Password : สมัครสมาชิก  

 
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 1 ถึงข้อมูลที่ 30 | จากทั้งหมด 326 รายการ | หน้าที่ 1

 หัวข้อ อ่าน โดย เมื่อวันที่
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ...  82  เสาวนีย์ 20 มิ.ย.62
นิสิตที่ต้องส่งเล่มดำภายในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ให้โทรมาสอบถามหลัง 18.00 น. ของวันนี้ค่ะ ...  132  staff 13 มิ.ย.62
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ...  1939  เสาวนีย์ 30 พ.ค.62
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ...  7705  staff 18 ธ.ค.61
สอบถามการอนุมัติจบ ...  334  582995017 11 ธ.ค.61
สอบถามการตรวจเล่ม ...  250  ณัฐวุฒิ 7 ธ.ค.61
รบกวนสอบถามการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ค่ะ ...  191  561998002 5 ธ.ค.61
รบกวนสอบถามการตรวจรูปแบบเล่มวิทยานิพนธ์ ...  211  ปาณิสรา 4 ธ.ค.61
สอบถามการขอรับเล่มจบ ...  278  Mawadee 16 ต.ค.61
สอบถามการตรวจเล่มวิทยานิพนธ์ ...  305  ณัฐวุฒิ 24 ก.ย.61
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ...  7370  staff 21 ส.ค.61
สอบถามการตรวจเล่มวิทยานิพนธ์ ...  390  Mathavee 30 มิ.ย.61
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ...  9463  warunee 2 มิ.ย.61
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียน 2 ปีการศีกษา 2560 ...  16994  staff 15 ม.ค.61
การขอรับการค้นคว้าอิสระ ...  366  นารีรัตน์ ทองหอม 6 ม.ค.61
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียน 1 ปีการศีกษา 2560 ...  5363  ศศิธร 18 ส.ค.60
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียน 3 ปีการศีกษา 2559 NEW (17-7-60) ...  5501  ศศิธร 17 ก.ค.60
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียน 3 ปีการศีกษา 2559 ...  3538  ศศิธร 29 พ.ค.60
สอบถามการตรวจเล่มวิทยานิพนธ์ ...  515  551997004 20 พ.ค.60
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียน 2 ปีการศีกษา 2559 ...  17110  ศศิธร 23 ธ.ค.59
สอบุถามการตรวจเล่มวิทยานิพนธ์ ...  701  stnicolus 7 ธ.ค.59
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียน1 ปีการศีกษา 2559 ...  5751  ศศิธร 9 ส.ค.59
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศีกษา 2558 ...  5260  ศศิธร 13 ก.ค.59
การขออนุมัตหนังสือที่ส่งไปยังโรงเรียนที่จะเก็ยข้อมูลการวิจัย ...  429  582995017 2 ก.ค.59
ส่ง-รับคืนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศีกษา 2558 ...  4022  ศศิธร 30 พ.ค.59
สอบถามการแก้ไขงานวิจัย ...  437  Okwang 18 พ.ค.59
สอบถามปริญญานิพนธ์ นางสาวกิติต์ธัญญา ติ้นไล่เดชาวัฒน์ ...  426  kititanya 27 มี.ค.59
รูปแบบการอ้างอิงทั้งในเนื้อหาและในส่วนบรรณานุกรม ...  514  sutthipongr 23 มี.ค.59
มีไฟล์พาเวอร์พ้อยต์ที่อ.สมภพ ได้บรรยายเรื่องการทำวิทยานิพนธ์ มั้ยครับ ...  453  nifaowat 18 มี.ค.59
ขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ...  425  572995029 15 มี.ค.59
   
   
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000