พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
0
 
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง...
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ข้อปฏิบัติของบัณฑิตในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร...
การจองภาพถ่ายบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร...
ผังการเดินของบัณฑิต...
กำหนดการให้บริการครุยวิทยฐานะสำหรับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตมหาวิทยาบัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560...
แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกรณีตั้งครรภ์ มีปัญหาสุขภาพ และบัณฑิตพิการ ประจำปีการศึกษา 2560...
ประกาศกำหนดวันรายงานตัวและฝึกซ้อมเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐...