มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน


ค้นหา
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 ก.พ.57 ถึงวันที่ 10 ก.พ.62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาและราชภัฎนครศรีธรรมราช
 
     
ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านตรวจสอบภายใน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและราชภัฎนครศรีธรรมราชซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงินบัญชี และด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคาร 7