ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ


มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน


ค้นหา
 


เมนูหลัก
        ติดต่อหน่วยงาน  

ฝ่ายตรวจสอบภายใน : อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 7) ชั้น 3  วิทยาเขตสงขลา

โทรศัพท์/โทรสาร : 074-443951 เบอร์ภายใน 7777

ยินดีให้บริการทุกท่านค่ะ