ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 
 
 
 
 
 
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ระเบียบ / ข้อบังคับ
กลุ่มภารกิจ
ประกันคุณภาพ
บริการข้อมูล/สารสนเทศ /วิดีโอ
หมายเลยโทรศัพท์ติดต่อฝ่ายกิจการนิสิต
บริการรายชือสถานประกอบการ
ip ของคุณ คือ 54.81.195.140
ออนไลน์ 1
ผู้เข้าชมวันนี้ 3
ผู้เข้าชมเมื่อวาน 2
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 52
ผู้เข้าชมปีนี้ 696
ผู้เข้าชมทั้งหมด 78862
   

ผู้บริหาร/บุคลากร  
        บุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต  นางสาวปรีดา ศรีสุข  
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป


  นางสาวชไมนุช เขียวท้วม  
นักวิชาการ


  นางสาวภัทรมาศ ธิรักษพันธ์  
นักวิชาการ


  นางสาวนงนุช คงสุวรรณ  
นักวิชาการ


  นางวันทนารมณ์ กรีโส  
นักวิชาการ


  นายอนุชา ลิสะนิ  
ผู้ปฏิบัติงานช่าง


  นางสายใจ จุลสุรางค์  
นักวิชาการ


  นางสาวสุนิสา สุวรรณทวี  
พนักงานทั่วไป


  นางสาวมะลิวัลย์ พูลเอียด  
นักวิชาการ


  นางสาวอรสา จันทสโร  
นักวิชาการ /หัวหน้ากลุ่มภารกิจกิจกรรมนิสิต


  นายทรงยศ อนันต์ธนพงศ์  
นักวิชาการ


  นางสาวทิพธรรยาภรณ์ ควนข้อง  
เจ้าหน้าที่บริหารงาน


  นางปิยนุช สืบสาย  
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร / หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารงานทั่


  นางสาวนุชนาถ เพ็ชรรัตน์  
เจ้าหน้าที่บริหารงาน


  นายพิจารย์ โมกสิโร  
นักวิชาการ


  นางสาวบูชนีย ทองรักษ์   
ลูกจ้างเหมา


  นายสมบูรณ์ จุลสุรางค์  
นักวิชาการ


  นางกัญฑิศา ทองเรือง  
นักวิชาการ


  นางสาวทิศารัตน์ สุดทอง  
นักวิชาการ


  นางรพีพร อุปัชฌาย์  
นักวิชาการ


  นางสรัญญา จารุวรรณโน  
เจ้าหน้าที่บริหารงาน


  นางสาวเมธิณี คงตำหนิ  
ลูกจ้างเหมา


  นายศรายุทธ แก้วจังหวัด  
นักวิชาการ

 

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956