ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
0 0 0 0 0 0 0 0
 
กำหนดการรดน้ำศพ ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์...
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ...
ประกาศร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เรื่อง ปิดปรับปรุงร้านชั่วคราว...
แนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย วิทยาเขตสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๐- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐...
ประกาศ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เรื่อง การตัดกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ...
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาเตสงขลา...
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมแปรอักษร เลข ๙ และร่วมร้องเ...
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ...
มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลั...
More...     
    ไม่มีข่าวใหม่
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 
0
Get the Flash Player to see this player.
More...