ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 24 พ.ย.58 ถึงวันที่ 30 พ.ย.59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว