ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 13 ต.ค.59 ถึงวันที่ 12 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
 
     
ด้วยฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ได้รับแจ้งจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลาว่า จะทำการ ตัดประสานท่อน้ำส่งขนาด ๘๐๐ มม. บริเวณหน้าโรงแรมบูมการ์เด้นท์วิว ถนนกาญจนวนิช (ฝั่งขาออก) ในวันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื่นที่ ถนน กาญจนวนิช (ทั้งสองฝั่ง) ตั้งแต่ห้าแยกน้ำกระจาย ถึง สามแยกสำโรง รวมซอยแยกทั้งหมด จึงขอประชาสัมพนัธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน และขออภัยมา ณ โอกาสนี