ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 พ.ย.59 ถึงวันที่ 4 พ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาเตสงขลา
 
     
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาเตสงขลา โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากหน้าเว็บไซต์หน้าหลักของมหาวิทยาลัยทักษิณ http://www.tsu.ac.th และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ โทรศัพท์ 074-317671 โทรศัพท์ภายใน 7226