ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 28 พ.ย.59 ถึงวันที่ 28 พ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เรื่อง การตัดกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ