ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างฯ
เริ่มแสดง :: 29 ธ.ค.59 ถึงวันที่ 29 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การเจาะพื้นผิวจราจรบางส่วนเพื่อทำการวางแนวท่อประปา ในโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปการวิทยาเขตสงขลา
 
     
ในขณะนี้ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณได้มีการดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปการวิทยาเขตสงขลา งบประมาณ 52,500,000 ผู้รับจ้างบริษัท ที.เอส.วี เอ็นจิเนียร์ริ่ง (2003) จำกัด ซึ่งได้มีการเจาะพื้นผิวจราจรบางส่วนเพื่อทำการวางแนวท่อประปาใหม่ สำหรับผู้ที่ขับยวดยานพาหนะเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ และปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยรักษาความปลอดภัยเพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้