ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 19 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เรื่อง ปิดปรับปรุงร้านชั่วคราว