ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ก.ย.60 ถึงวันที่ 11 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ 4 ปี
 
     
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาเขตสงขลา เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ 4 ปี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี นำโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี พร้อมคณะกรรมการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ 4 ปี ของผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ ห้อง IT สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จำนวน 2 ท่าน ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ยศศักดิ์ โกศัยกานนท์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ