ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ก.ย.60 ถึงวันที่ 11 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครูประจำปี 2560 อุราน้อม พร้อมหัตถา วันทาครู
 
     
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปี 2560  "อุราน้อม พร้อมหัตถา วันทาครู" ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 พร้อมทั้งได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ  จัดกิจกรรมโดยฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา