ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างฯ
เริ่มแสดง :: 11 ก.ย.60 ถึงวันที่ 11 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 
     
วันที่ 8 กันยายน 2560 คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภการ สิริไพศาล ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ร่วมตรวจงานงวดสุดท่ายการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร ขนาดความสูง 9 ชั้น โดยเป็นการตรวจการจ้างงวดสุดท้าย