ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 14 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดคแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา4จังหวัดภาคใต้
 
     
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดคแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา4จังหวัดภาคใต้ จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งมีการประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2560และจัดทำแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ2561 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ