ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 ม.ค.61 ถึงวันที่ 10 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จัดพิธีทำบุญ และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561
 
     
เมื่อวันที่  27 ธันวาคม 2560 สโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับหน่วยงานภายในวิทยาเขตสงขลา  จัดพิธีทำบุญ และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 โดยในภาคเช้าเป็นพิธีทำบุญทางศาสนา พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ช่วงสาย ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยทักษิณ และภาคเที่ยงกิจกรรมสังสรรค์และรับประทานอาหารร่วมกัน การจับรางวัล ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารจากส่วนงานต่างๆ ในวิทยาเขตสงขลา  ร่วมกล่าวอวยพรปีใหม่แก่บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม และกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อาจารย์ยศัลวิน บุญช่วย ทำหน้าที่พิธีกรภายในงาน