ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 ก.พ.61 ถึงวันที่ 26 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
 
     
“วันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์”

๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ สถาบันทักษิณคดีศึกษาร่วมกับมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา ,มูลนิธิศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, ผู้จัดการออนไลน์ภาคใต้และกลุ่มเพลงเรือแหลมโพธิ์บ้านหัวนอนวัด จัดงาน “วันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์” เพื่อรำลึกถึงคุณความดีของปูชนียาจารย์ ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ผู้สถาปนาสถาบันทักษิณคดีศึกษา ผู้ขับเคลื่อนกระบวนการศึกษาทางวัฒนธรรมและหัวหน้าชุดโครงการวิจัยในฐานะเมธีวิจัยอาวุโสของสกว.

โดยกิจกรรมในช่วงเช้า ประกอบด้วยการทำบุญตักบาตร โดยพระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดพระพุทธมนต์ ธรรมนิยามสูตร ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลารักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาทักษิณ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและ พระครูอาทรวรคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่ วัดโคกสมานคุณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้นในช่วงบ่ายมีการปาฐกถาพิเศษ โดยองค์ปาฐก ศาสตราจารย์พิเศษศรีศักร วัลลิโภดม กิจกรรม “สนทนาพาที คีตกวี ดนตรี บูชาครูสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์” โดยเหล่าศิลปินและนักวิชาการ และมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขององค์กรร่วมจัดในการดำรงไว้ให้วันที่ ๑๔ มกราคม ของทุกปี เป็น “วันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์” ขอบคุณภาพจากทีมงานสถาบันทักษิณคดีศึกษา