ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 ก.พ.61 ถึงวันที่ 4 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีปิดการแข่งขันศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์ สัมพันธ์ (กล้วยไม้เกมส์) ครั้งที่ 7 และพิธีรับมอบธง
 
     
เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภการ สิริไพศาล ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์ สัมพันธ์ (กล้วยไม้เกมส์) ครั้งที่ 7 และพิธีรับมอบธง เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬากล้วยไม้เกมส์ (ครุศาสตร์ - ศึกษาศาสตร์) 7 สถาบัน ครั้งที่ 8 ในปี 2562 ซึ่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในปีต่อไป