ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 มี.ค.61 ถึงวันที่ 25 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดโครงการเทา - งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 สองเล สามน้ำ เทา - งาม เป็นหนึ่งเดียว
 
     
วันที่ 24 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภการ สิริไพศาล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ประธานพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ในโครงการเทา - งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 "สองเล สามน้ำ เทา - งาม เป็นหนึ่งเดียว"  ซึ่งได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ อาจารย์สถาพร ศรีสัจจัง มาปาฐกถาพิเศษ ทำให้ผู้เข้าร่วมได้รับความประทับใจเป็นอย่างมาก