ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 เม.ย.61 ถึงวันที่ 5 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีวันว่างฯ ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา
 
     
ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีวันว่างฯ “ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา” ในวันพุธที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
.
สถาบันทักษิณคดีศึกษา และ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดกิจรรมสืบสานประเพณีวันว่าง “ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา” ในวันพุธที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
.
กิจรรมสืบสานประเพณีวันว่าง การขึ้นเบญจารดน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่จะจัดขึ้นมีกิจกรรมประกอบด้วยการประกอบพิธีสงฆ์ การสาธิตการทำขนมพื้นบ้าน การแสดงมโนราห์ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเกาะยอและพื้นที่ใกล้เคียงตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ได้ปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีต และที่สำคัญมีการจัดประดับตกแต่งเบญจาสำหรับสรงน้ำพระพุทธรูปด้วยศิลปะการแทงหยวก โดยภายในมีการประดิษฐานพระพุทธรูปสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ได้แก่ สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ สมเด็จเจ้าเกาะยอ และสมเด็จเจ้าพะโคะ เพื่อให้แขกที่มาร่วมในวันงานและประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ได้สรงน้ำพระพุทธรูปดังกล่าวเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์และประเพณีวันว่างของชาวภาคใต้ ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๑ – ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
.
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภารกิจประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ - ๕๑๙๙๑๒๓