ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 เม.ย.61 ถึงวันที่ 30 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีทำบุญเซ่นไหว้ปู่เลียบมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 
     
วันที่ 26 เมษายน 2561 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จัดโครงการทำบุญเซ่นไหว้ปู่เลียบมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานในพิธีทำบุญเซ่นไหว้ปู่เลียบ ร่วมกับบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ผูกผ้าแพรเงินแพรทองและผ้าเจ็ดสีบริเวณต้นเลียบ ซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ตั้งอยู่บริเวณจุดศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสนี้ อธิการบดีฯ ได้เปลี่ยนผ้าห่มพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย และจุดธูปเทียนบูชาพระพรหมเจ้าที่ ตามด้วยพิธีบูชาปู่เลียบ หลังจากนั้นพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมในพิธี ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ มีการแสดงจากนิสิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในชุดการแสดง "ระบำเทพบันเทิง" ซึ่งเป็นการร่ายรำที่แสดงถึงการบูชาเทพยดา ฟ้าดิน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ช่วยปกปักรักษา และคุ้มครองให้ประสบความสุข ความเจริญโดยทั่วกัน ...