ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 พ.ค.61 ถึงวันที่ 25 พ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
     
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย ผศ.ดร.สมภพ อินทสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี ผศ.ดร.สุวรรณา เดชาชัย รองอธิการบดี รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา พร้อมคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบัณฑิตศึกษา และการบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัย