ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 6 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ ผนึกกำลังกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง MOU ความร่วมมือทางวิชาการ
 
     
     มหาวิทยาลัยทักษิณ ผนึกกำลังกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง MOU ความร่วมมือทางวิชาการ “การพัฒนาฝีมือแรงงาน” เดินหน้าผลิตแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมยกระดับทักษะฝีมือแรงงานที่มีอยู่ให้สูงขึ้น เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วย นางอารีย์ เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา และนายอุทิพย์ อินทรเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การพัฒนาฝีมือแรงงาน” มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน นำโดยอาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ โดยความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สำนักงานพัฒนาผีมือแรงงานพัทลุง เนื่องจากวิทยาลัยฯ ร่วมกับภาคีทั้ง 2 หน่วยงาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานและมาตรฐานงานให้กับบุคลากรและนักศึกษา ให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงวิชาการ “การพัฒนาฝีมือแรงงาน” และก่อนเริ่มพิธีลงนาม ได้มีการสาธิตการทำอาหารว่างสไตล์ฟิวชั่น “ข้าวยำซูชิ” โดยเชฟอนุสรณ์ จันทมุณี เจ้าของกิจการร้านอาหารมานี , The Basil และ Wine Society เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมชิมกันอีกด้วย