ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 20 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะ ปอมท.ในโอกาสประชุมคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
 
     
ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก สำหรับมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ สาขาสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการ ฯ สัมภาษณ์รอบสุดท้ายได้เดินทางมาที่มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อสัมภาษณ์ผู้ ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ รวมทั้งผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน (อาจารย์และเจ้าหน้าที่) นักศึกษา (ทุกระดับ) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม SC 216 คณะศึกษาศาสตร์