ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 20 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ร่วมต้อนรับและหารือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ กับผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา
 
     
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดย นายวุฒินันท์ หริรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ร่วมต้อนรับและหารือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ กับผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา นำโดย นางสาวธฤษวรรณ นนทพุทธ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและก.พ.ร. และนางนิตยา สิทธิดำรงค์ เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ เพื่อหาแนวทางร่วมมกันในการประสานความร่วมมือและร่วมจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยทักษิณต่อไป