ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 ก.ค.61 ถึงวันที่ 6 ก.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีประกาศยกย่องหน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดสงขลา
 
     
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบเกียรติบัตร จาก ห้วหน้าสำนักงานจังหวัด ในพิธีประกาศยกย่องหน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองจังหวัดสงขลา จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา